Thống kê lô gan Đắk Nông lâu ra, xổ số Đắc Nông lâu về

  1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Đắc Nông

Thống kê lô gan xổ số Đắk Nông

Lô gan Đắc Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
39 05-11-2022 30 30
72 03-12-2022 26 26
38 07-01-2023 21 25
49 28-01-2023 18 48
46 11-02-2023 16 41
56 11-02-2023 16 22
08 25-02-2023 14 23
86 04-03-2023 13 22
15 04-03-2023 13 30
12 11-03-2023 12 29
57 11-03-2023 12 28
36 18-03-2023 11 24
37 25-03-2023 10 21
41 25-03-2023 10 31
42 25-03-2023 10 31
89 25-03-2023 10 20
24 25-03-2023 10 25
95 25-03-2023 10 25

Gan cực đại Đắc Nông các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 32 ngày
01 26 ngày
02 33 ngày
03 37 ngày
04 27 ngày
05 23 ngày
06 25 ngày
07 29 ngày
08 23 ngày
09 27 ngày
10 28 ngày
11 21 ngày
12 29 ngày
13 28 ngày
14 24 ngày
15 30 ngày
16 30 ngày
17 41 ngày
18 21 ngày
19 38 ngày
20 31 ngày
21 23 ngày
22 33 ngày
23 41 ngày
24 25 ngày
25 22 ngày
26 36 ngày
27 25 ngày
28 27 ngày
29 47 ngày
30 26 ngày
31 25 ngày
32 33 ngày
33 21 ngày
34 32 ngày
35 30 ngày
36 24 ngày
37 21 ngày
38 25 ngày
39 30 ngày
40 47 ngày
41 31 ngày
42 31 ngày
43 38 ngày
44 26 ngày
45 22 ngày
46 41 ngày
47 21 ngày
48 34 ngày
49 48 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 35 ngày
51 24 ngày
52 30 ngày
53 26 ngày
54 33 ngày
55 22 ngày
56 22 ngày
57 28 ngày
58 26 ngày
59 33 ngày
60 23 ngày
61 32 ngày
62 28 ngày
63 30 ngày
64 24 ngày
65 30 ngày
66 23 ngày
67 44 ngày
68 43 ngày
69 31 ngày
70 31 ngày
71 21 ngày
72 26 ngày
73 32 ngày
74 24 ngày
75 44 ngày
76 47 ngày
77 25 ngày
78 31 ngày
79 24 ngày
80 32 ngày
81 41 ngày
82 26 ngày
83 32 ngày
84 29 ngày
85 21 ngày
86 22 ngày
87 20 ngày
88 30 ngày
89 20 ngày
90 27 ngày
91 23 ngày
92 22 ngày
93 25 ngày
94 32 ngày
95 25 ngày
96 34 ngày
97 28 ngày
98 35 ngày
99 19 ngày

Cặp lô gan Đắc Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24 - 42 25-03-2023 10 17
14 - 41 08-04-2023 8 13
38 - 83 22-04-2023 6 14
27 - 72 22-04-2023 6 21
02 - 20 29-04-2023 5 18
68 - 86 29-04-2023 5 17
36 - 63 29-04-2023 5 16
59 - 95 29-04-2023 5 17
69 - 96 29-04-2023 5 14

Hai số cuối giải đặc biệt Đắc Nông lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
95 20-10-2012 548
10 21-05-2016 362
17 19-11-2016 336
23 18-02-2017 323
50 22-07-2017 301
12 21-10-2017 288
72 17-03-2018 267
35 28-04-2018 261
22 05-05-2018 260
45 08-09-2018 242

Đầu giải đặc biệt Đắc Nông lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 2022-10-22 32
5 2022-11-12 29
0 2023-03-04 13
3 2023-03-11 12
6 2023-04-15 7
8 2023-04-22 6
4 2023-05-13 3
2 2023-05-20 2
9 2023-05-27 1
7 2023-06-03 0

Đuôi giải đặc biệt Đắc Nông lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 2023-01-07 21
4 2023-01-21 19
8 2023-02-18 15
2 2023-03-11 12
9 2023-03-18 11
7 2023-04-01 9
3 2023-04-15 7
0 2023-05-13 3
5 2023-05-20 2
1 2023-06-03 0

Thống kê Lô gan Đắk Nông là tổng hợp các cặp số đài Đắc Nông lâu ngày chưa xuất hiện tính đến ngày hôm nay. 

Xem thêm:

  1. Dự đoán xổ số Đắc Nông
  2. Lô gan miền Trung
  3. Dự đoán miền Trung 
  4. Xổ số Đắk Nông
fautographies gite-mahastia umcwestover deLna-autos josephjohncox miLtonwaukee vend-trak nadakoz musicworksdtc ajcattorneys toiLethowto omLcLinic breadsbyjudy at-cameragaL magaLiponsada Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet ingmarsannes i-cognodifusion designwebsanmiguel 19designstudio krockstarz